您好,欢迎访问复旦大学微电子学院
杨迎国
青年研究员 博士生导师
电        话:
021-65642457
邮        箱:
yangyingguo@fudan.edu.cn
地        址:
复旦大学张江校区软件楼207-1室
研  究  所:
微纳电子器件研究所

研究方向:

1)新型光电材料及微电子器件,如氧化镓、钙钛矿等;

2)半导体表界面工艺调控及先进表征,如同步辐射等;

3)真空镀膜及微电子学;

4)集成电路工艺等。


教育背景:

中国科学院大学,博士,光学


工作学术经历:

2022年02月-至今 复旦大学,微电子学院,青年研究员

2014年07月-2022年02月上海同步辐射光源,中国科学院上海应用物理研究所/中国科学院上海高等研究院,助理研究员、副研究员


获奖或荣誉:

国际先进材料协会会士(IAAM Fellow),2022

国际先进材料协会科学家奖章(IAAM Scientist Medal),2023

中国科学院院长奖


人才称号:

中国科学院青年创新促进会会员


主持项目:

包括国家自然科学基金/面上项目、青年项目、中国科学院青促会会员项目、上海市自然科学基金/面上项目、中国科学院重点实验室项目及复旦大学人才引进项目等。


近期代表性论文:

(1)Yuanzhi Jiang; Changjiu Sun; Jian Xu; Saisai Li; Minghuan Cui; Xinliang Fu; Yuan Liu;Yaqi Liu; Haoyue Wan; Keyu Wei; Tong Zhou; Wei Zhang; Yingguo Yang; Jien Yang; Chaochao Qin; Shuyan Gao; Jun Pan; Yufang Liu; Sjoerd Hoogland; Edward H. Sargent*; Jun Chen*; Mingjian Yuan* ;Synthesis-on-substrate of quantum dot solids, Nature , 2022, 612(7941): 679-684.

(2)J. Jeong#, M. Kim#, J. Seo#, H. Lu#, Paramvir Ahlawat, Aditya Mishra, Yingguo Yang, Michael A. Hope, Felix T. Eickemeyer, Maengsuk Kim, Yung Jin Yoon, In Woo Choi, Barbara Primera Darwich, Seung Ju Choi, Yimhyun Jo, Jun Hee Lee, Bright Walker, Shaik M. Zakeeruddin, Lyndon Emsley, Ursula Rothlisberger, Anders Hagfeldt*, Dong Suk Kim*, Michael Grätzel* & Jin Young Kim*, Pseudo-halide anion engineering for α-FAPbI3 perovskite solar cells, Nature 2021, 592, 381–385

(3)Haizhou Lu, Yuhang Liu, Paramvir Ahlawat, Aditya Mishra, Wolfgang R. Tress, Felix T. Eickemeyer, Yingguo Yang, Fan Fu, Zaiwei Wang, Claudia E. Avalos, Brian I. Carlsen, Anand Agarwalla, Xin Zhang, Xiaoguo Li, Yiqiang Zhan*, Shaik M. Zakeeruddin, Lyndon Emsley, Ursula Rothlisberger, Lirong Zheng*, Anders Hagfeldt*, Michael Grätzel*. Vapor-assisted deposition of highly efficient, stable black-phase FAPbI3 perovskite solar cells. Science 2020, 370, 74. 

(4)Yong Wang, M. Ibrahim Dar, Luis K. Ono, Taiyang Zhang, Miao Kan, Yawen Li, Lijun Zhang, Xingtao Wang, Yingguo Yang, Xingyu Gao, Yabing Qi*, Michael Grätzel*, Yixin Zhao*. Thermodynamically stabilized β-CsPbI3–based perovskite solar cells with efficiencies >18%. Science, 2019, Vol. 365, Issue 6453, pp. 591-595. 

(5)Yingguo Yang*, et al. Active SnO2 crystal planes enable efficient and ultra-bendable n-i-p perovskite solar cells with record certificated power conversion efficiency. Adv. Energy Mater. 2023, DOI: 10.1002/aenm.202300661.

(6)Chang Xu, Liwei Cheng, Zexin Li, Xiangjun Zheng, Shiqi Shan, Tianyi Chen, Weifei Fu,* Yingguo Yang,* Lijian Zuo,* and Hongzheng Chen*. Fast Solidification and Slow Growth Strategy for High-Performance Quasi-2D Perovskite Solar Cells. Adv. Energy Mater. 2023, 2300168.

(7)Fei Meng, Ying Qin, Yiting Zheng, Zhihan Zhao, Yanna Sun, Yingguo Yang*, Ke Gao*, Dongbing Zhao*. Structural Fusion Yields Guest Acceptors that Enable Ternary Organic Solar Cells with 18.77 % Efficiency. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202217173.

(8)Yingguo Yang*, et al. Ti3C2 MXene nanosheets modified TiO2 ETLs enables efficient solar cells with outstanding device consistency. Sol. RRL, 2023, 

(9)Wang, B., Bi, S. *, Cheng, Q., Huang, G., Zhang, W., Han, B., Yingguo Yang*, Zhang, Y., Zhang, H. *  and Zhou, H. *, Air Annealing Facilitates Crystallization Reconstruction of Quasi-2D Perovskite. Sol. RRL, 2023, 7: 2201032.

(10)Chen Tian#, Yajie Yan#, Shanglei Feng#, Jiaou Wang, Yingchun Niu,  Xiaoxi Li, Huanxin Ju,  Quan Xu,  Yang Huang,  Hua Dong,  Ziqi Liang, Bitao Dong,*  Lina Li* and  Yingguo Yang*. An effective modulation of bulk perovskite by V2CTx nanosheets for efficient planar perovskite solar cells. J. Mater. Chem. A, 2023, 11, 5015-5026. (Cover)

(11)Peizhou Li, Hua Dong*, Jingrui Li*, Xiangrong Cao, Jun Xi, Dongdong Wang, Bo Jiao, Xun Hou, Yingguo Yang,* Zhaoxin Wu*,Synergistic trifluoroacetamide regulating crystal orientation and energy alignment for tin-based perovskite solar cells, Organic Electronics,2023, 113, 106707,1566-1199.

(12)Yu-Chang Chen, Ding-Bo Chen, Guang Zeng, Xiao-Xi Li, Yu-Chun Li, Xue-Feng Zhao, Na Chen, Ting-Yun Wang, Yingguo Yang, David Wei Zhang, Hong-Liang Lu*, High performance solar-blind photodetectors based on plasma-enhanced atomic layer deposition of thin Ga2O3 films annealed under different atmosphere, Journal of Alloys and Compounds, 2023,168127, 0925-8388.

(13)Jinbo Chen#; Yingguo Yang#; Hua Dong; Jingrui Li; Xinyi Zhu; Jie Xu; Fang Pan; Fang Yuan; Jinfei Dai; Bo Jiao; Xun Hou; Alex K.-Y. Jen; Zhaoxin Wu; Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells Enabled by Low-dimensional Perovskitoids, Science Advances, 2022, 8: 1-9.

(14)Shuang Yu; Jie Meng; Qinying Pan; Qian Zhao; Tõnu Pullerits; Yingguo Yang*; Kaibo Zheng*; Ziqi Liang*. Imidazole additives in 2D halide perovskites: impacts of –CN versus –CH3 substituents reveal the mediation of crystal growth by phase buffering. Energy & Environmental Science, 2022, 15, 3321-3330.

(15)Yingguo Yang*; Haizhou Lu; Shanglei Feng; Lifeng Yang; Hua Dong; Jiaou Wang; Chen Tian; Lina Li; Hong-Liang Lu; Jaeki Jeong; Shaik M. Zakeeruddin; Yuhang Liu*; Michael Grätzel*; Anders Hagfeldt*; Modulation of Perovskite Crystallization Processes towards Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells with MXene Quantum Dot-modified SnO2., Energy & Environmental Science, 2021, 6: 3447-3454 (Cover)

(16)Xiao-Xi Li; Guang Zeng; Yu-Chun Li; Hao Zhang; Zhi-Gang Ji; Yingguo Yang*; Man Luo; Wei-Da Hu; David Wei Zhang*; Hong-Liang Lu*. High responsivity and flexible deep-UV phototransistor based on Ta-doped β-Ga2O3. npj Flexible Electronics 2022, 6: 47.

(17)Xiao-Xi Li, Yu Sun, Guang Zeng, Yu-Chun Li, Rui Zhang, Qing-Lin Sai, Chang-Tai Xia, David Wei Zhang, Yingguo Yang*, Hong-Liang Lu*. Effective Suppression of MIS Interface Defects Using Boron Nitride toward High-Performance Ta-Doped-β-Ga2O3 MISFETs. J. Phys. Chem. Lett., 2022, 13, 3377.

(18)Xiao-Xi Li; Guang Zeng; Yu-Chun Li; Qiu-Jun Yu; Meng-Yang Liu; Li-Yuan Zhu; Wenjun Liu;Yingguo Yang*; David Wei Zhang; Hong-Liang Lu*. Highly sensitive and stable β-Ga2O3 DUV phototransistor with local back-gate structure and its neuromorphic application. Nano Research, 2022, 15, pages9359–9367.

(19)Lili Sun, Ning Sun, Man Xu, Chen Sun, Lubing Bai, Jinyi Lin*, Linghai Xie, Xinwen Zhang, Qi Wei, Yingguo Yang*, and Wei Huang*. Enhancing the Deep-Blue Emission Property of Wide Bandgap Conjugated Polymers through a Self-Cross-Linking Strategy. ACS Appl. Polym. Mater. 2022, 4, 4, 2283.

(20)Yingchun Niu, Yajie Yan, Xiangcheng Ouyang, Ziji Yang, Jiapeng Li, Peiyu Han, Chuan-Fan Ding, Yang Zhou, Lifeng Yang, Yingguo Yang*, Ali Heydari, Li-Na Li, Wenjie Lan, Chunming Xu. Highly Fluorescence Collagen-based Quantum Dots as Efficient Interlinkage in 2D-perovskite Bulk for Improved Solar Cells. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 30, 34706.

(21)Shanglei Feng, Yingguo Yang*, Guinan Lu, Yong Wang, Xingtai Zhou. Irradiation induced interface modification of carbon fiber/carbon composite revealed by in-situ transmission electron microscopy. Composites Part B: Engineering, 2022, 234, 109698.

(22)Yu-Chun Li, Xiao-Xi Li, Mao-Kun Wu, Bo-Yao Cui, Xue-Pei Wang, Teng Huang, Ze-Yu Gu, Zhi-Gang Ji, Yingguo Yang, David Wei Zhang, Hong-Liang Lu. Dual Al2O3/Hf0.5Zr0.5O2 Stack Thin Films for Improved Ferroelectricity and Reliability. IEEE Electron Device Letters, 2022, 43, 1235 - 1238.

(23)Yajie Yan; Yingguo Yang*; Mingli Liang; Mohamed Abdellah; Tõnu Pullerits; Kaibo Zheng*; Ziqi Liang*; Implementing an intermittent spin-coating strategy to enable bottom-up crystallization in layered halide perovskites, Nature Communications, 2021, 12(6603): 1-11.

(24)Hui Ren, Shidong Yu, Lingfeng Chao, Yingdong Xia, Yuanhui Sun, Shouwei Zuo, Fan Li, Tingting Niu, Yingguo Yang, Huanxin Ju, Bixin Li, Haiyan Du, Xingyu Gao, Jing Zhang, Jianpu Wang, Lijun Zhang, Yonghua Chen & Wei Huang. Efficient and stable Ruddlesden–Popper perovskite solar cell with tailored interlayer molecular interaction. Nature Photonics 2020, 14, pages154–163

(25)Yingchun Niu#, Chen Tian#, Jiajia Gao, Fan Fan, Yida Zhang, Yuanyuan Mi, Xiangcheng Ouyang, Lina Li, Jiapeng Li, Siyuan Chen, Yinping Liu, Hongliang Lu, Xuelin Zhao, Lifeng Yang, Huanxin Ju, Yingguo Yang*, Chuanfan Ding*, Meng Xu*, Quan Xu*. Nb2C MXenes Modified SnO2 as High Quality Electron Transfer Layer for Efficient and Stability Perovskite Solar Cells, Nano Energy, 2021, 89, 106455.

(26)Yingguo Yang, Shanglei Feng, Meng Li, Fangchao Li, Congcong Zhang, Yujie Han, Li Li, Jianyu Yuan, Liang Cao, Zhaokui Wang, Baoquan Sun, and Xingyu Gao*, Enormously improved CH3NH3PbI3 film surface for environmentally stable planar perovskite solar cells with PCE exceeding 19.9%, Nano Energy, 2018, 48, 10–19. 

(27)Wei Hui#, Yingguo Yang*,#, Quan Xu, Hao Gu, Shanglei Feng, Zhenhuang Su, Miaoran Zhang, Jiaou Wang, Fei Xia, Yingdong Xia, Yonghua Chen*, Xingyu Gao*, Wei Huang. Red-Carbon Quantum Dots Doped SnO2 composite with Enhanced Electron Mobility for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells. Advanced Materials, 2020, 1906347.

(28)Meng Li#, Yingguo Yang#, Zhao-Kui Wang, Tin Kang, Qiong Wang, Silver Hamill Turren Cruz, Xing-Yu Gao, Chain-Shu Hsu, Liang-Sheng Liao, and Antonio Abate, Perovskite Grains Embraced in A Soft Fullerene Network Make Highly Efficient Flexible Solar Cells with Superior Mechanical Stability, Advanced Materials, 2019, 1901519. 

(29)Liang Kuai, Junnan Li, Yajuan Li, Yusheng Wang, Pandeng Li, Yuanshuai Qin, Tao Song, Yingguo Yang, Zhuoying Chen, Xingyu Gao, Baoquan Sun. Revealing Crystallization Dynamics and Compositional Control Mechanism of 2D Perovskite Film Growth by In-situ Synchrotron-based GIXRD. ACS Energy Letters, 2020, 5, 1, 8-16. 

(30)Meng Li#, Wei-Wei Zuo#, Ying-Guo Yang#, M. H. Aldamasy, Qiong Wang, Silver Hamill Turren Cruz, Shang-Lei Feng, Michael Saliba, Zhao-Kui Wang, * and Antonio Abate*. Tin Halide Perovskite Films Made of Highly Oriented 2D Crystals Enable More Efficient and Stable Lead-free Perovskite Solar Cells. ACS Energy Letters, 2020, 5, 1923. 

(31)Yingguo Yang*, Shanglei Feng, Zhihao Li, Tian Li, Yimin Xiong, Liang Cao, Xingyu Gao *. Unexpected Outstanding Room Temperature Spin Transport Verified in Organic-inorganic Hybrid Perovskite Film. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2019, 10, 4422−4428   

(32)Yingguo Yang, Shanglei Feng, Weidong Xu, Meng Li, Li Li, Xingmin Zhang, Gengwu Ji, Xiaonan Zhang, Zhaokui Wang, Yimin Xiong, Liang Cao*, Baoquan Sun*, and Xingyu Gao*, Enhanced Crystalline Phase Purity of CH3NH3PbI3–xClx Film for High-Efficiency Hysteresis-Free Perovskite Solar Cells, ACS applied materials & interfaces, 2017, 9, 23141-23151. 

(33)Shanglei Feng#, Yingguo Yang#,*, Meng Li, Jinmiao Wang, Zhendong Cheng, Jihao Li*, Gengwu Ji, Guangzhi Yin, Fei Song, Zhaokui Wang, Jingye Li, and Xingyu Gao*, High-Performance Perovskite Solar Cells Engineered by an Ammonia Modified Graphene Oxide Interfacial Layer, ACS applied materials & interfaces, 2016, 8, 14503-14512. 

(34)Yingguo Yang, Shanglei Feng, Meng Li, Zhongwei Wu, Xiao Fang, Fei Wang, Dongping Geng, Tieying Yang, Xiaolong Li, Baoquan Sun*, and Xingyu Gao*, Structure, Optical Absorption, and Performance of Organic Solar Cells Improved by Gold Nanoparticles in Buffer Layers, ACS applied materials & interfaces, 2015, 7, 24430-24437. 

(35)Liu Sizhou, Wang Fangfang, Yun Yikai, Liu You, Wang Jungan, Ma Taotao, Feng Shanglei, Yang Lifeng Yingguo Yang*, Huang Wei*, Tianshi Qin*.  Hole-Transporting Low-Dimensional Perovskite for Enhancing Photovoltaic Performance. Research, 2021, 9797053.

(36)Yingguo Yang*, Lifeng Yang*, Shanglei Feng*. Interfacial Engineering and Film-forming Mechanism of Perovskite Films Revealed by Synchrotron-based GIXRD at SSRF for High Performance Solar Cells. Materials Today Advances, 2020, 6, 100068. 

(37)Yingguo Yang, Shanglei Feng, Meng Li, Weidong Xu, Guangzhi Yin, Zhaokui Wang*, Baoquan Sun*, and Xingyu Gao*, Annealing Induced Re-crystallization in CH3NH3PbI3–xClx for High Performance Perovskite Solar Cells, Scientific Reports, 2017, 7, 46724. 

(38)Tianzhao Dai#, Qiaojun Cao#, Lifeng Yang#,*, Mahmoud H. Aldamasy#, Meng Li, Qifeng Liang , Hongliang Lu*, Yiming Dong*, Yingguo Yang*. Strategies for High-Performance Large-Area Perovskite Solar Cells toward Commercialization. Crystals 2021, 11(3), 295.

(39)Ying-Chun Niu#, Li-Feng Yang#, M. H. Aldamasy, Meng Li, Wen-Jie Lan*, Quan Xu, Yuan Liu*, Shanglei Feng, Yingguo Yang*. Effificient application of carbon-based nanomaterials for high performance perovskite solar cells. Rare Met., 2021 40, pages2747–2762.


Linkedin:  https://www.researchgate.net/profile/Yingguo-Yang